ÖAD

info@ozgurlukarastirmalari.com

Akademiye Özgürlük!

"Ne düşündüğünü açık ve tam olarak söyleyen her insan kamuya hizmet etmektedir. Bu insanlara, en değer verdiğimiz fikirlerimize acımasızca saldırdıkları için, müteşekkir olmalıyız."

― John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine


19. yüzyıl İngiliz liberal düşünürü John Stuart Mill’in bu veciz sözü düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak için ifade etmişti. Mill, güçlü ifade özgürlüğü savunusunu Özgürlük Üzerine adlı meşhur eserinde temellendirmiştir.


Mill düşünce ve ifade hürriyeti lehine dört tez sunmaktadır. Buna göre, ilk olarak, hiç kimse yanılmaz değildir. Çok değer verdiğimiz, doğru olduğundan emin olduğumuz düşüncemiz pekâlâ yanlış olabilir. Karşıt bir düşünceyi susturduğumuzda gerçeği öğrenme fırsatını da yok etmiş olacağızdır.  İkinci olarak, susturulan düşünce gerçekliğin bir kısmını ihtiva ediyor olabilir. Onu susturarak gerçeğin tamamını öğrenmekten kendimizi mahrum bırakmış oluruz. Üçüncü olarak, bizim düşüncemiz doğru olmakla kalmayıp gerçekliğin tamamını yansıtıyor olsa bile karşıt fikirleri susturmak yanlıştır. Farklı fikirler susturulduğunda hâkim fikri kabul edenler bu fikri neden savunduklarını anlamayacaklardır. Hâkim fikir bir önyargı vasfı kazanacaktır. İnsanlar bir zaman sonra bu fikre körü körüne bağlanmaya başlayacaklardır. Farklı fikirlere karşı kendi fikirlerini savunma zorunda olmadıklarından onun rasyonel temellerini anlayamayacak ve güçlü bir karşıt fikir ortaya çıktığında kendi fikrini savunamayacaktır. Dördüncü olarak, farklı fikirler susturulduğunda hâkim fikir bireysel davranışa yön verme doğrultusundaki gücünü ve canlılığını yitirip bir dogma halini alacaktır.


İşte, John S. Mill bu tezlere dayanarak yukarıdaki sözü ifade etmiştir. Ona göre, düşünce ve ifade özgürlüğü kamunun çıkarınadır. Fikirler yanlış bile olsa, onların baskı altında kalmaksızın söylenebilmesi doğrunun daha iyi anlaşabilmesine imkân sağlar.


Bizler bireysel özgürlüğe ve onun bir tezahürü olan düşünce ve ifade hürriyetine inanan liberaller olarak, şiddeti övüp zor kullanımını davet etmeyen her türlü görüşe, bu görüş bizi rahatsız etse, en değer verdiğimiz şeylere acımasızca saldırsa bile hoşgörü gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, sadece vicdani kabullerini dile getiren, herhangi bir suça karışmamış tüm akademisyen, gazeteci ve diğer insanların bir an evvel özgürlüklerine kavuşmasını ve görevlerine iade edilerek mağduriyetlerinin telafisini talep ediyoruz. Ancak böyle yapılması halinde vicdanlar rahatlayacak; doğru, yanlış karşısındaki mücadelesini kazanacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur!

Bu sitede yayınlanan yazılarla ilgili bütün sorumluluk yazarlara ait olup, Özgürlük Araştırmaları Derneği yazarların yazılarından doğabilecek hiç bir hukuki sorumluluğu kabul etmez. Kurumun web sitesine gönderilecek yazılar, editörler kurulu tarafından argümantasyon ve kanıta dayalı olarak değerlendirilir. Ancak düşünce özgürlüğü ilkesi gereği yazarın bakış açısına herhangi bir müdahalede bulunulamaz. Yazılar referans gösterilmeden basılamaz, kopyalanamaz ve paylaşılamaz.