ÖAD

info@ozgurlukarastirmalari.com

Ekonomik Özgürlükte 81. Sıradayız

FRASER ENSTİTÜSÜ DÜNYA EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER RAPORU’NU YAYINLADI

Global ölçekte ekonomik özgürlükler az da olsa yükselirken, Türkiye 159 ülke arasında 81. Sırada kaldı.

 

Türkiye, Kanadalı Fraser Enstitüsü ve ortakları tarafından her yıl yayınlanan Dünya Ekonomik Özgürlük raporunda bu sene 159 ülke arasından 81. Sırada gösterildi.

Geçen sene Türkiye 85. sıradaydı.

Hong Kong ve Singapur, her yıl olduğu gibi sırasıyla birinci ve ikinciliği paylaştılar. Yeni Zelanda, İsviçre, İrlanda, Birleşik Krallık, Mauritius, Gürcistan, Avustralya ve Estonya ilk 10’da sayılan ülkeler oldu.

Fraser Enstitüsü Dünya Ekonomik Özgürlük Programı Direktörü Fred McMahon; “İnsanların fırsatları değerlendirip tercihler yaparken daha özgür olmaları; daha müreffeh, mutlu ve sağlıklı yaşamlar sürdürmelerine zemin sağlıyor” diye konuştu.

2017 raporu Florida Eyalet Üniversitesi’nden James Gwartney, Güney Metodist Üniversitesi’nden Robert A. Lawson ve Batı Virjinya Üniversitesinden Joshua Hall tarafından hazırlanan rapor, bütün karşılaştırılabilir verilerin en güncel olarak bulunduğu 2015 yılı verilerine dayanıyor. Rapor, 159 ülkenin kurum ve politikalarını ekonomik özgürlük(şahsi tercihlerin seviyesi, piyasalara girişin serbestliği, özel mülkiyetin korunması, hukuk devleti vs.) prensibine göre değerlendiriyor.

Bu yıl, ilk defa olarak, endeksin sıralama sistemi cinsiyet eşitsizliğini de kapsayacak şekilde ayarlandı. Kadınların erkeklerden daha düşük ekonomik özgürlüğe sahip oldukları ülkeler daha düşük skorlar aldı.

Bütün vatandaşlar için ekonomik özgürlüklerin garanti altına alınması ile refah artışı arasındaki bağlantının görmezden gelinemeyeceğini belirten McMahon, en düşük skorları alan ülkelerin genellikle özgürlük ve fırsatları bastıran baskıcı rejimler tarafından idare edildiğini de ekledi.

En düşük skora sahip 10 ülke şu şekilde: İran, Çad, Myanmar, Suriye, Libya, Arjantin, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Venezüela. Kuzey Kore ve Küba gibi bazı despotik rejimler yeterli verinin mevcut olmaması dolayısıyla değerlendirmeye alınmadı. Diğer önemli sıralamalar şu şekilde: ABD ve Kanada(ikisi de 11. S?rada), Almanya(23), Japonya(39), Fransa(52), Hindistan(95), Rusya(100), Çin(112) ve Brezilya(137).

Dünyanın en saygın akademik dergilerinde yayınlanan birçok araştırma, yüksek ekonomik özgürlüklere sahip ülkelerde yaşayan insanların daha fazla siyasi ve sivil özgürlüklere sahip olduğunu ve daha uzun yaşadıklarını ortaya koyuyor.

Örneğin, en yüksek çeyreklik dilimde bulunan ülkelerde kişi başına düşen milli gelir ortalama 42,463 $ seviyesinden gerçekleşirken, en düşük dilimde bu rakam sadece 6,036 $.

Dahası, ekonomik olarak en özgür ülkelerdeki en fakir %10’un ortalama geliri (11.998 $) en düşük dilimde yaşayanların tamamının ortalamasının neredeyse iki katı düzeyinde. Hayat beklentisi de en yüksek çeyreklik dilimde 80.7 yıl iken, en düşük dilimde 64.4 olarak ortaya çıkıyor.

Fraser Enstitüsü, Dünya Ekonomik Özgürlükler Raporunu, Ekonomik Özgürlük Ağı üyesi olan 100 kadar ülke ve bölgeden eğitim ve araştırma kurumunun katkılarıyla her yıl yayınlıyor. Ekonomik özgürlükleri ölçen en önemli çalışma olarak ortaya koyulan rapor ülkeleri şu 5 ana başlıkta değerlendirip sıralıyor:

a) Devletin Boyutu

b) Hukuki Yapı ve Mülkiyet Haklarının Güvenliği

c) Sağlam Paraya Erişim

d) Uluslararası Serbest Ticaret

e) Kredi, iş gücü ve iş Regülasyonları

Raporun tamamına www.fraserinstitute.org/economic-freedom adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye’nin ana başlıklardaki skorları geçen seneden bu seneye şu şekilde değişti:

§  “Devletin Boyutu” alanında 70. sıradan 66.lığa yükseldi

§  “Hukuki Sistem ve Mülkiyet Hakları” alanında 86.lıktan 94.lüğe geriledi

§  “Sağlam Paraya Erişim” alanında 66 sıradan 64’e yükseldi

§  “Uluslararası Serbest Ticaret” alanında 76. sıradan 79. sıraya geriledi

§  “Kredi, iş gücü ve iş piyasası Regülasyonları” alanında 112. sıradan 118. Sıraya geriledi


Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin, Türkiye’nin ekonomik özgürlük performansını değerlendirmek ve ekonomik özgürlük skorunu yükseltmek için alternatif politikaları tartışmak üzere, Fraser Enstitüsü ve Atlas Network partnerliğinde organize ettiği konferansın sonuç raporu Kasım ayında yayınlanacak.Bilgi Notu:

Dünya Ekonomik Özgürlük Raporu ülkelerin kurum ve politikalarının hangi ölçüde ekonomik özgürlükleri desteklediklerini ölçer. Bu yılki rapor, 159 ülke ve bölgeyi belirtilen yönden sıralamıştır. Her çıkan rapor, veriler değiştikçe, önceki raporların verilerini de güncellemektedir.  Ekonomik Özgürlük Ağı, veri tabanları ve önceki Dünya Ekonomik Özgürlük Raporları ile ilgili daha detaylı bilgiye www.fraserinstitute.org/economic-freedom adresinden ulaşabilir

Bu sitede yayınlanan yazılarla ilgili bütün sorumluluk yazarlara ait olup, Özgürlük Araştırmaları Derneği yazarların yazılarından doğabilecek hiç bir hukuki sorumluluğu kabul etmez. Kurumun web sitesine gönderilecek yazılar, editörler kurulu tarafından argümantasyon ve kanıta dayalı olarak değerlendirilir. Ancak düşünce özgürlüğü ilkesi gereği yazarın bakış açısına herhangi bir müdahalede bulunulamaz. Yazılar referans gösterilmeden basılamaz, kopyalanamaz ve paylaşılamaz.