ÖAD

info@ozgurlukarastirmalari.com

Hukuk Devleti Akademisi

Hukuk Devleti Akademisi

Hukuk devleti veya hukukun üstünlüğü(Rule of Law/L’etat de droit) günümüzde çok atıf yapılan, modern demokratik devletler açısından adeta vazgeçilmez addedilen hukuki bir ilkedir. Öyle ki, bu özelliği barındırmayan bir devletin/toplumun ciddi manada medeni toplumlar ailesinin bir üyesi olduğuna şüpheyle bakılıyor.

Peki, gerçekten nedir Hukuk Devleti?

World Justice Project bu kavramı bir ülkedeki kurumsal alt yapının sahip olması gereken 4 özelliğe referansla açıklıyor:

Hesap verebilirlik, Adil Yasalar, Şeffaf Devlet, Kolay erişilebilir ve bağımsız bir yargı mekanizması

Başka bir örnekte ise çağımızın önde gelene hukuk filozoflarından Martin Loughlin, bu kavramın şu 5 farklı manada kullanıldığına işaret ediyor:


• Yargının hâkimiyeti olarak hukuk devleti

• “Kanun” hâkimiyeti olarak hukuk devleti

• Hukuk yoluyla yönetim anlamında hukuk devleti

• Siyasi anayasacılık teorisinin ifadesi olarak hukuk devleti

• Bir devlet inşa tekniği olarak hukuk devleti
 

Gerçekten de tarih boyunca net bir tanımı olmamasına rağmen bu kadar yoğun referans alan az sayıdaki kavramdan bir tanesi hukuk devleti. Günümüzde de medeni bir toplum olmanın olmazsa olmazlarından bir tanesi olarak varsayılıyor.

Biz de, Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak, “Hukuk Devleti” kavramını derinlemesine incelemek ve bu kavramın değişik manalarının demokrasi ve hukuk eğitimi yönünden ne anlam ifade ettiğini tartışmak üzere Hukuk Devleti Akademisi’ni başlatıyoruz. Uzun senelere yayılmasını hedeflediğimiz bu akademinin hukukçu nesiller arasında bir köprü olmasını da hedefliyoruz.

Tecrübeli hukuk profesyonelleri ve ileri seviye hukuk öğrencilerini “hukuk devleti” kavramı etrafında gerçekleşecek derinlikli bir beyin fırtınasına davet ediyoruz. 

Hukuk Devleti Akademisi, ülkemizin saygın hukukçu hocalarıyla bir arada geçirilecek felsefi ve pratik tartışmalarla dolu bir hafta sonu kampı ve ardından gelecek 6 aylık bir mentorluk dönemini kapsamaktadır. Bu 6 aylık mentorluk dönemi içerisinde her katılımcının kendi mentoru ile belirleyeceği bir başlıkta 8.000 – 10.000 kelimelik bir makale yazması beklenmektedir. Bu makalelerin iyi birer yayına dönüşmesi yönünde ayrıca gayret sarf edilecektir.

• Benzer düzeylerdeki hukukçu adayları ve kıdemli hukuk hocalarıyla birlikte geçirilecek kapsamlı bir düşünce kampına katılım

• Kıdemli hukuk hocalarıyla 6 ay boyunca birebir çalışma ve geri bildirim alma imkânı

• Türkiye’nin 4 bir yanından genç ve başarılı hukukçuların ve programın hocalarının dâhil olduğu her yıl genişleyen bir mezunlar ağının parçası olma 

 

Etkinlikler:

18-19 Kasım 2017 İstanbul – Son Başvuru 15 Ekim 2017

Yer: Kilya Otel | Kilyos, İstanbul

Moderatörler

Prof. Dr. Oktay Uygun

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan

 

03-04 Mart 2018 İzmir – Son Başvuru 01 Şubat 2018

Yer: Altınyunus Otel | Çeşme, İzmir

Moderatörler

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan

Doç. Dr. Günal Kurşun

 

07-08 Nisan 2018 Diyarbakır – Son Başvuru 04 Mart 2018

Yer: Hilton Garden Inn | Yenişehir, Diyarbakır

Moderatörler

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan

Doç. Dr. Vahap Coşkun

 

05-06 Mayıs 2018 Ankara – Son Başvuru 02 Nisan 2018

Yer: Anadolu Hotels Esenboğa Thermal | Akyurt, Ankara

Moderatörler

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan

Doç. Dr. Günal Kurşun

Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak


Bu heyecan verici entelektüel deneyimin bir parçası olmak için

Hemen Başvurun! 

Not 1: Etkinlik yüksek lisans ve doktora düzeyindeki hukuk öğrencileri ile teorik konulara ilgi duyan en az 3 yıl deneyimli hukuk profesyonellerinin katılımına (avukat, hâkim, savcı, sivil toplum-insan hakları alanında çalışanlar, kamu/özel sektörde danışmanlık yapanlar vb.) yöneliktir.

Not 2: Programa kabul edilen katılımcıların bütün konaklama ve transfer masrafları tarafımızca karşılanacaktır.


Kolokyum Programı

Birinci Oturum: Hukuk Devletine ilişkin Teorik Sorunlar

İkinci Oturum: Hukuk Devleti ve Yargı

Üçüncü Oturum: Hukuk Devleti ve Yasama

Dördüncü Oturum: Hukuk Devleti ve Yürütmenin Hukuka Uygunluğu

 

GENEL OKUMA LİSTESİ

ZORUNLU

§  Andrei Marmor, “Hukuk Devleti ve Sınırları” A.R. Çoban, B. Canatan, A. Küçük (Edt.),               Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke, Siyasi Bir İdeal (Ankara: Adres Yayınları, 2008)          içinde, ss. 169-210

§  Carl Schmidt, ‘Liberal Hukuk Devletinin İlkeleri’, A.R. Çoban, B. Canatan, A. Küçük (Edt.),      Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke, Siyasi Bir İdeal (Ankara: Adres Yayınları, 2008)          içinde, ss. 130-145.

§  Friedrich A. Hayek, ‘Bireysel Özgürlüğün Teminatları’, Özgürlüğün Anayasası, Çev. Y. Ziya  Çelikkaya (Ankara: Bigbang Yayınları) içinde, ss. 311-350.

§  Friedrich A. Hayek, ‘Kısım II: Özgürlük ve Yasa’, Özgürlüğün Anayasası, Çev. Y. Ziya Çelikkaya (Ankara: Bigbang Yayınları) içinde, ss. 211-371.

§  Friedrich A. Hayek, ‘Siyasi Bir İdeal Olarak Hukuk Devleti’, A.R. Çoban, B. Canatan, A.Küçük (Edt.), Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke, Siyasi Bir İdeal (Adres, Ankara: Adres               Yayınları, 2008) içinde, ss. 41-116.

§  Friedrich A. Hayek, ‘Yasa, Emirler ve Düzen’, Özgürlüğün Anayasası, Çev. Y. Ziya Çelikkaya (Ankara: Bigbang Yayınları) içinde, ss. 233-251.

§  Josep Raz, “Hukuk Devleti ve Erdemi”, A.R. Çoban, B. Canatan, A. Küçük (Edt.), Hukuk              Devleti: Hukuki Bir İlke, Siyasi Bir İdeal (Ankara: Adres Yayınları, 2008) içinde, ss. 149-168.

§  Martin Loughlin, “Bir Muğlaklığın Yüceltilmesi, Çağdas Siyasal Söylemde Hukuk Devleti” 2015 yılında İstanbul’da yapılan Hukuk Devleti Konferansında sunulan tebliğ

§  Mustafa Erdoğan, “Üçüncü Bölüm: Hukukun Üstünlüğü”, Anayasal Demokrasi (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2017) içinde, ss. 117-152.

§  Venedik Komisyonu, Hukuk Devleti Raporu (Report on the Rule of Law) (CDL            AD (2011)003 rev) 25-26 2011 tarihinde kabul edilmiştir

İHTİYARÎ

§  Bruno Leoni, Freedom and the Law (Liberty Press, expanded 3rd ed., 1991).

§  Christine Sypnowich, “Ütopya ve Hukuk Devleti”, A.R. Çoban, B. Canatan, A. Küçük (Edt.),    Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke, Siyasi Bir İdeal (Ankara, 2008) içinde, ss.325-350.

§  Ergun Özbudun, Anayasalcılık ve Demokrasi (İst. Bilgi Ün. Yayınları, 2015) içinde, “Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı” (Üçüncü Bölüm), ss. 53-70.

§  Jurgen Habermas, ‘Hukuk Devleti ve Demokrasi Arasındaki İçsel İlişki Üzerine”, A.R. Çoban, B. Canatan, A. Küçük (Edt.), Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke, Siyasi Bir İdeal                (Ankara: Adres Yayınları, 2008) içinde, ss. 259-270.

§  Michel Rosenfeld, “Hukuk Devleti ve Anayasal Demokrasinin Meşruiyeti”, A.R. Çoban, B. Canatan, A. Küçük (Edt.), Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke, Siyasi Bir İdeal (Ankara: Adres Yayınları, 2008) içinde, ss. 211-258.

§  Mithat Sancar, Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti (İstanbul: İletişim, 8. b, 2016).

§  Venedik Komisyonu, “Rule of Law Checklist”, (CDL-AD(2016)007) 11-12 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiştir.

 

Bu sitede yayınlanan yazılarla ilgili bütün sorumluluk yazarlara ait olup, Özgürlük Araştırmaları Derneği yazarların yazılarından doğabilecek hiç bir hukuki sorumluluğu kabul etmez. Kurumun web sitesine gönderilecek yazılar, editörler kurulu tarafından argümantasyon ve kanıta dayalı olarak değerlendirilir. Ancak düşünce özgürlüğü ilkesi gereği yazarın bakış açısına herhangi bir müdahalede bulunulamaz. Yazılar referans gösterilmeden basılamaz, kopyalanamaz ve paylaşılamaz.